دکمه موبایل منو

آلبوم تصاویر

آیین نکوداشت حامیان-96/03/20  3

آیین نکوداشت حامیان-96/03/20

عکاس: بیژن شیخ باقری
مراسم بزرگداشت روز مددکار960126 3

مراسم بزرگداشت روز مددکار960126

عکاس: بیژن شیخ باقری
کاروان 5000 نفری شوق زیارت-دیماه 94 3

کاروان 5000 نفری شوق زیارت-دیماه 94

عکاس: بیژن شیخ باقری
جشن نیکوکاری-اسفند94 11

جشن نیکوکاری-اسفند94

عکاس: بیژن شیخ باقری
بازراچه رمضان - 10 تیرماه 94 7

بازراچه رمضان - 10 تیرماه 94

عکاس: بیژن شیخ باقری