دکمه موبایل منو

مدیران استان

رسانه جدید

محمد کلامی

مدیر کل
 • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
 • 1144
 • ۳۴۷۸۷۵۰۷
رسانه جدید

غلامعلی ملامهدی

قائم مقام
 • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
 • 1143
 • ۳۴۷۸۷۵۰۷
رسانه جدید

ابراهیم جعفری

معاون حمایت و سلامت خانواده
 • 041-۳۴۷۸۱۱۲۵
 • 1029
 • ۳۴۷۸۱۱۲۵
رسانه جدید

یونس فاتح

معاون توسعه مشارکت های مردمی
 • 34768880
 • 1086
رسانه جدید

امیر شبان شبستری

معاون اداری و مالی
 • 041-۳۴۷۶۷۱۰۱
 • 1057
 • ۳۴۷۶۷۱۰۱
رسانه جدید

خالد سیار

معاون اشتغال و خودکفایی
 • 34768917
رسانه جدید

بهروز شریف

معاون فرهنگی
 • ۳۴۷۶۸۸۰۸