دکمه موبایل منو

مدیران استان

محمد کلامی

محمد کلامی

مدیر کل
 • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
 • ۳۴۷۸۷۵۰۷
غلامعلی ملامهدی

غلامعلی ملامهدی

قائم مقام
 • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
 • ۳۴۷۸۷۵۰۷

ابراهیم جعفری

معاون حمایت و سلامت خانواده
 • 041-۳۴۷۸۱۱۲۵
 • ۳۴۷۸۱۱۲۵

بهروز شریف

معاون توسعه مشارکت های مردمی
 • 041-۳۴۷۶۸۸80

امیر شبان شبستری

معاون اداری و مالی
 • 041-۳۴۷۶۷۱۰۱
 • ۳۴۷۶۷۱۰۱
یوسف زمانی

یوسف زمانی

معاون فرهنگی
 • 041-۳۴۷۶۸۸۰۸
 • 041-۳۴۷۶۸۸۰۸