دکمه موبایل منو

ارتبــاط با ما

 نشانی :   تبریز، چهارراه ابوریحان، نبش خیابان قطران، روبروی شهرداری تبریز، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان شرقی
 شماره روابط عمـومی:  041-34768868
 تلفن دبیـرخـانه : 041-34789693
 صندوق پستی:   ۵۱۷۳۷-98943
 پست الکترونیک:   ash@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان