دکمه موبایل منو

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

مراسم توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی، عصر یکشنبه 21 شهیریور ماه با حضور حجت‌الاسلام علی جعفری، معاون امور فرهنگی کمیته امداد و ابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران و مشارکت قرارگاه جهادی امام رضا(ع) در مسجد 72 تن واقع در میدان آزادی برگزار شد.

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

توزیع هزار سبد معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان تهران در قالب طرح احسان حسینی 1400/06/21

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.