دکمه موبایل منو

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شالی-1400/06/21

زمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» و اهداء ۱۰ هزار بسته معیشتی به نیازمندان آسیب دیده از کرونا روز یکشنبه با حضور امام جمعه محترم و مدیرکل کمیته امداد استان و سایر مسئولان در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد.
عکاس: وجیهه رشیدی

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 10

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 17

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 8

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 12

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 15

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 14

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 13

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 11

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 9

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری رزمایش مواسات «نذر شهید قاسم سلیمانی» در خراسان شمالی-1400/06/21 7

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.