دکمه موبایل منو

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400

11 هزار بسته معیشتی در قالب طرح احسان حسینی بین نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد استان آذربایجان شرقی توزیع شد.
عکاس: ناصر جهدی

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 9

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 8

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 6

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 5

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 4

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 3

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 2

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توزیع 11 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 10 شهریور 1400 1

پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.