دکمه موبایل منو

دیدار مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گرزین ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
عکاس: محسن ایزی

گفتگوی صمیمی مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسـی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گـرزیـن ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

گفتگوی صمیمی مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسـی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گـرزیـن ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

گفتگوی صمیمی مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسـی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گـرزیـن ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

گفتگوی صمیمی مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسـی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گـرزیـن ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

گفتگوی صمیمی مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسـی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گـرزیـن ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

گفتگوی صمیمی مدیران کل کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان 1400/06/10

صبح امروزعیسـی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حجت الاسلام عباسعلی گـرزیـن ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان دیدار و در زمینه بررسی ظرفیت های مشترک بمنظور توجه به اقشار آسیب پذیر و ارائه خدمت به محرومین ونیازمندان استان گفتگو کرد.
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.