دکمه موبایل منو

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 99 کمیته امداد استان گلستان با حضور ابراهیم کریمی،معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار گلستان و مدیران بانک ها برگزار شد. گفتنی است، در این نشست به اعطای بسته های تشویقی به کارفرمایان در قبال بکارگیری مددجویان این نهاد تشریح شد.
عکاس: روابط عمومی

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/08/22

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.