دکمه موبایل منو

افتتاح مرکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22

مرکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان با حضور محسن مسعودیان راد، مدیر کل کمیته امداد استان سمنان به همراه دکتر گلرو نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین افتتاح شد.
عکاس: امیرحسین کاشی منش

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 6

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 7

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 5

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 4

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 3

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 2

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 1

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

افتتاح رکز نیکوکاری مسجد پنج تن آل عبا (ع) شهر سمنان -99/08/22 8

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.