دکمه موبایل منو

تقدیر از بانک های عامل طرف قرارداد با کمیته امداد در زمینه ی اشتغال مددجویان - 99/06/22

تقدیر از بانک های عامل طرف قرارداد با کمیته امداد در زمینه ی اشتغال مددجویان در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سالن اجتماعات استانداری هرمزگان
عکاس: محسن بهرامی
جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 5

جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 5

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 4

جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 4

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 7

جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 7

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 10

جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 10

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 9

جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 9

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 8

جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان 8

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 9

تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 9

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 8

تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 8

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 6

تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 6

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 5

تجلیل از بانک های عامل استان هرمزگان 5

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.