دکمه موبایل منو

معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18

بیست و سومین جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مدیران و مسئولین استانی برگزار شد و در این مراسم از مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر تجلیل شد.
عکاس: محسن برنای تنها
رسانه جدید

رسانه جدید

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 5

معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 5

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 4

معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 4

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 3

معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 3

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 1

معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 1

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.