دکمه موبایل منو

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۵۰۰۰ بسته معیشتی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی در قالب رزمایش ایران همدل اهدا کرد.
عکاس: ناصر جهدی
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 20

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 20

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 19

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 19

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 18

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 18

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 17

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 17

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 16

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 16

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 15

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 15

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 14

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 14

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 13

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 13

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 12

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 12

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 11

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 11

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.