دکمه موبایل منو

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

منتخبین جدید حوزه‌های انتخابیه(مسجد سلیمان، تهران، مرند و جلفا، چابهار، مریوان و الیگودرز) در مجلس شورای اسلامی، سه شنبه 30 اردیبهشت ماه با سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در ستاد مرکزی این نهاد دیدار کردند.
عکاس: مجید پوریا
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

دیدار منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد 1399/02/30

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.