دکمه موبایل منو

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی /99/2/28

کارکنان و نیکوکاران اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام با همکاری مرکز نیکوکاری جامعه ورزشی ایلام تعداد 1800 پرس غذا تهیه و بین مددجویان و نیازمندان شهرستان ایلام توزیع کردند.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 1

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 1

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 10

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 10

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 9

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 9

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 8

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 8

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 7

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 7

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 6

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 6

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 5

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 5

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 4

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 4

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 3

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 3

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 2

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی 2

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.