دکمه موبایل منو

توزیع 7500 سبد معیشتی-99/2/25

هفت هزار و 500 سبد معیشتی با مشارکت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه برای خانوارهای نیازمند تامین و در میان این خانوارها توزیع شد.
عکاس: بهمن زارعی
سبد معیشتی نیازمندان  4

سبد معیشتی نیازمندان 4

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  3

سبد معیشتی نیازمندان 3

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  2

سبد معیشتی نیازمندان 2

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  5

سبد معیشتی نیازمندان 5

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  9

سبد معیشتی نیازمندان 9

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  6

سبد معیشتی نیازمندان 6

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  7

سبد معیشتی نیازمندان 7

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  8

سبد معیشتی نیازمندان 8

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  10

سبد معیشتی نیازمندان 10

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سبد معیشتی نیازمندان  11

سبد معیشتی نیازمندان 11

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.