دکمه موبایل منو

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه/99/2/29

نشست ستاد زکات استان ایلام با حضور نماینده ولی فقیه در استان ایلام،مدیرکل کمیته امداد استان ایلام ، فرمانده نیروی انتظامی استان و دیگر مدیران عضو ستاد زکات استان با موضوع زکات فطریه برگزار شد.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 2

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 2

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 8

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 8

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 7

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 7

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 6

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 6

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 5

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 5

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 4

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 4

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 3

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 3

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 1

نشست ستاد زکات استان ایلام با موضوع فطریه 1

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
رسانه جدید

رسانه جدید

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
رسانه جدید

رسانه جدید

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.