دکمه موبایل منو

مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8

۵۴۲ خدمت در قالب خرید، ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان سمنان در یازده ماهه امسال ارائه‌شده است.
عکاس: روابط عمومی
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 14

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 14

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 13

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 13

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 12

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 12

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 11

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 11

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 9

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 9

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 8

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 8

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 7

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 7

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 6

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 6

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 5

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 5

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 4

احداث و ساخت مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان سمنان-98/12/8 4

پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.