دکمه موبایل منو

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند- 25 آذر 98

کاروان پنج هزار نفری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی به همراه ۲۰۰ خیر در قالب طرح شوق زیارت ۲۵ آذر از تبریز و سایر شهرستان های استان برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) عازم مشهد مقدس شدند.
عکاس: طاهر خیری
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  9

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 9

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  8

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 8

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  7

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 7

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  6

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 6

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  5

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 5

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  4

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 4

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  3

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 3

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  2

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 2

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند  1

پنج هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان «خورشید توس» شدند 1

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.