دکمه موبایل منو

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد با فرماندار یزد98/09/10

مدیرکل و روسای کمیته امداد مناطق یک و دو شهرستان یزد با فرماندار یزد دیدار و گفت و گو کرد.
عکاس: رامین شیروانی
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 3

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 3

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 11

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 11

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 10

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 10

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 9

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 9

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 8

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 8

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 7

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 7

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 6

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 6

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 4

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 4

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 2

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد استان یزد با فرماندار یزد98/09/10 2

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.