دکمه موبایل منو

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران - 98/7/28

کمیته امداد استان ایلام همانند سال گذشته به منظور بهره گیری از حضور میلیونی زائران اربعین در مرز مهران اقدام به راه اندازی ایستگاههای جمع آوری صدقات کرده است.
عکاس: کمیته امداد شهرستان مهران
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 6

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 6

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 14

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 14

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 13

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 13

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 12

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 12

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 11

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 11

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 10

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 10

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 9

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 9

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 8

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 8

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 7

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 7

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 5

ایستگاههای جمع آوری صدقه زائران در مرز مهران 5

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.