دکمه موبایل منو

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29

سیدمهدی عبادی مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 29 مهرماه با رئیس اداره امور شعب بانک ملی و مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 2

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 2

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 7

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 7

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 6

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 6

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 5

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 5

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 4

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 4

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 3

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 3

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 1

دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیران بانک‌های عامل استان سیستان و بلوچستان 98/7/29 1

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.