دکمه موبایل منو

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام/98/7/22

کمیته امداد ایلام در کنار دیگر دستگاهها و نهادها در این استان با راه اندازی موکب خدمت رسانی در این شهر که با مشارکت افراد خیر و نیکوکار صورت گرفته است به خیل عظیم زائران اربعین در این استان در حال خدمت رسانی است.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 21

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 21

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 24

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 24

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 23

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 23

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 22

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 22

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 20

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 20

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 19

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 19

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 18

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 18

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 17

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 17

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 16

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 16

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 14

پذیرایی از زائران اربعین در شهر ایلام توسط موکب خدمات دهی کمیته امداد ایلام 14

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.