دکمه موبایل منو

نواخته شدن زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی- 10 مهر 98

مرحله دوم جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور با نواخته شدن زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی برگزار شد.
عکاس: طاهر خیری
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  9

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 9

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  8

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 8

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  7

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 7

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  6

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 6

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  5

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 5

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  4

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 4

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  3

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 3

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  2

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 2

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد  1

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد 1

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.