دکمه موبایل منو

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جاسم محمدی فارسانی، مدیرکل کمیته امداد در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان خرم آباد گزارشی از خدمات این نهاد ارائه داد.
عکاس: تورج نظری
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه -  98/07/19

سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نماز جمعه - 98/07/19

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.