دکمه موبایل منو

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 13

خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش در قالب اردوی جهادی کمیته امداد استان سمنان علاوه بر بازدید از طرح های اشتغال مددجویان این نهاد از وضعیت خدمت رسانی معیشتی، درمانی و فرهنگی و سایر سرفصل ها آگاهی یافتند.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 10

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 10

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 4

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 4

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 8

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 8

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 6

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 6

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 16

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 16

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 14

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 14

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 15

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 15

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 13

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 13

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 12

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 12

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 11

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 11

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.