دکمه موبایل منو

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17

از بازنشستگان کمیته امداد مازندران در یک همایش یکروزه با برنامه های متنوع تجلیل شد. 150 نفر از همکاران بازنشسته در این مراسم حضور داشتند.
عکاس: محسن عالی نژاد
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 6

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 6

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 3

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 3

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 1

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 1

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 2

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 2

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 7

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 7

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 4

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 4

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 8

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 8

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 5

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 5

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 9

مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد مازندران 1398/07/17 9

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.