دکمه موبایل منو

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17

مرکز نیکوکاری شهر کرج به عنوان اولین مرکز نیکوکاری کلانشهرها در کشور به ریاست شهردار کرج و با هدف توسعه امور نیکوکاری و استفاده از تمامی امکانات شهری برای مبارزه با پدیده شوم فقر افتتاح شد
عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 4

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 4

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 8

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 8

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 2

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 2

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 3

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 3

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 6

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 6

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 5

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 5

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 1

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 1

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 7

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 7

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.