دکمه موبایل منو

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 1398/07/14

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به مناسبت هفته نیروی انتظامی به منظور خدمت رسانی بهتر به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد طی جلسه ای با فرمانده نیروی انتظانی استان کرمان تفاهم نامه ای همکاری با نیروی انتظامی امضاء کردند. در این جلسه هم چنین از خانواده شهید سنجری شهید مدافع امنیت و حامی طرح اکرام ایتام استان نیز تجلیل شد.
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  5

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 5

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  2

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 2

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  1

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 1

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  6

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 6

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  4

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 4

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  3

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 3

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  8

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 8

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان  7

امضاء تفاهم نامه همکاری کمیته امداد کرمان با نیروی انتظامی استان 7

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.