دکمه موبایل منو

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17

تفاهم‌نامه همکاری به‌منظور بهره‌گیری از توان علمی، پژوهی و فناوری دانشگاه بوعلی سینا و بهره‌برداری از تجربیات ارزشمند کمیته امداد در حمایت و کمک به محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آن‌ها منعقدشده است.
عکاس: مونسیان
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 8

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 8

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 6

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 6

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 5

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 5

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 4

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 4

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 3

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 3

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 2

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 2

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 1

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد همدان و دانشگاه بوعلی سینا -1398/07/17 1

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.