دکمه موبایل منو

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98

مردم نیکوکار استان آذربایجان شرقی طی روزهای پنج شنبه و جمعه 7 و 8 شهریور ماه با حضور در پایگاههای کمیته امداد در سطح شهرها و مصلاهای نماز جمعه در قالب جشن عاطفه ها به 14 هزار و 500 دانش آموز بی بضاعت کمک کردند.
عکاس: طاهر خیری
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 13

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 13

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 12

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 12

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 11

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 11

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 10

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 10

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 9

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 9

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 8

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 8

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 7

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 7

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 6

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 6

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 5

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 5

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 4

کمک مردم خیر آذربایجان شرقی به 14 هزار و 500 دانش آموز نیازمند در جشن عاطفه ها- 7 شهریور 98 4

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.