دکمه موبایل منو

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در آستانه جشن عاطفه ها-5 شهریور 98

محمد کلامی، مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی در آستانه برگزاری جشن عاطفه ها طی نشست خبری از آمادگی این نهاد برای جمع آوری کمک های مردم نیکوکار استان به دانش آموزان نیازمند خبر داد.
عکاس: امیر حسین منادی
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 9

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 9

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 8

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 8

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 7

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 7

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 6

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 6

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 5

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 5

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 4

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 4

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 3

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 3

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 2

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 2

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 1

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها-شهریور 97 1

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.