دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 98.6.3

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان با هدف بررسی مشکلات و پیگیری درخواست ها با مددجویان تحت حمایت این نهاد در روستاهای مناطق محروم و دورافتاده دیدار کرد.
عکاس: خبات ملکی
دیدار با مددجویان سنندج

دیدار با مددجویان سنندج

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  1

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 1

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  2

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 2

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  3

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 3

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  4

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 4

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  5

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 5

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  6

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 6

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  7

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 7

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  8

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 8

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی  9

دیدار مدیر کل با مددجویان روستایی 9

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.