دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17

محمد بذرافشان، مدیر کل کمیته امداد فارس 17 مرداد در سفر به شهرستان های سده، اقلید و بوانات از طرح های اشتغال زایی و منازل مددجویان تحت حمایت بازدید کرد.بذرافشان در سفر در شورای اداری این شهرستان ها شرکت و در قالب میز خدمت پاسخگویی مشکلات مددجویان نیز بود.
عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 2

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 2

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 12

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 12

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 1

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 1

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 4

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 4

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 14

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 14

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 13

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 13

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 10

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 10

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 5

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 5

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 6

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 6

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 7

سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 7

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.