دکمه موبایل منو

دیدار استاندار سمنان، هیئت همراه و مدیر کل کمیته امداد استان با خانواده مددجو سمنان-98/6/2

به مناسبت اولین روز از هفته دولت علیرضا آشناگر استاندار سمنان، هیئت همراه و مدیر کل کمیته امداد استان با خانواده تحت حمایت کمیته امدادشهرستان سمنان دیدار و دلجویی کردند.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 2

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 2

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 1

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 1

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 11

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 11

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 10

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 10

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 9

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 9

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 8

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 8

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 7

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 7

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 5

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 5

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 15

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 15

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 13

دیدرا استاندار سمنان و هئیات همراه با خانواده مددجو سمنان-98/6/2 13

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.