دکمه موبایل منو

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان98/5/28

به مناسبت دهه مبارک امامت وولایت مراسم باشکوه غدیرویژه مددجویان باحضورسردارکارگر رئیس بنیادغدیراستان درسالن مجتمع شهید اسماعیلی برگزارگردید.98/5/28
عکاس: محمد فلاحت زاده
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 7

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 7

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 1

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 1

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 9

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 9

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 8

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 8

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 6

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 6

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 5

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 5

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 4

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 4

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 3

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 3

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 2

برگزاری مراسم عیدغدیر ویژه مددجویان28/5/98 2

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.