دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-98/05/30

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در سفر به شهرستان مانه وسملقان ضمن دیدار با امامان جمعه شهر آشخانه و قاضی با فرماندار این شهرستان نیز دیدار کرد. وی همچنین در این سفر یک روزه از خانه سالمندان،مسکن های در حال ساخت و طرح های اشتغال در حال اجرا نیز بازدید کرد.
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 1

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 1

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 8

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 8

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 7

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 7

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 6

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 6

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 23

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 23

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 22

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 22

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 21

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 21

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 20

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 20

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 19

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 19

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 18

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 18

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.