دکمه موبایل منو

نشست خبری مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت 1398/05/28

نشست خبری مجید باجلان، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت صبح دوشنبه 28 مرداد ماه با حضور اصحاب رسانه در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.
عکاس: مجید پوریا
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

نشست خبری معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) 1398/05/28

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.