دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل با مددجویان مناطق محروم 98.5.28

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان جهت دیدار و بررسی مشکلات و درخواست های مددجویان مناطق محروم استان کردستان در منطقه کلاترزان حضور پیدا کرد.
عکاس: اسماعیل ساعدپناه
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  1

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 1

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  7

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 7

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  11

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 11

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  10

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 10

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  9

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 9

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  8

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 8

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  6

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 6

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  5

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 5

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  4

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 4

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  3

دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی 3

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.