دکمه موبایل منو

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98

همزمان با عید سعید قربان، گوشت قربانی بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی توزیع شد.
عکاس: مینا نوعی
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 8

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 8

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 7

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 7

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 6

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 6

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 5

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 5

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 4

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 4

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 3

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 3

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 2

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 2

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 1

توزیع گوشت قربانی بین مددجویان 21 مرداد 98 1

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.