دکمه موبایل منو

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98

همزمان با میلاد شمس الشموس امام رضا(ع) کمیته امداد استان آذربایجان شرقی میزبان خادمان و پرچم آستان قدس رضوی بود.
عکاس: طاهر خیری
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 3

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 3

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 12

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 12

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 11

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 11

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 10

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 10

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 9

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 9

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 8

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 8

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 7

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 7

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 6

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 6

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 4

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 4

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 2

کمیته امداد میزبان خادمان حرم رضوی 23 تیر 98 2

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.