دکمه موبایل منو

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 1398/03/21

اولین نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان در سال 98 با رویکرد رونق تولید گشایش یافت.
عکاس: طاهر خیری
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 4

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 4

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 8

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 8

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 7

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 7

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 6

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 6

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 5

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 5

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 3

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 3

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 2

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 2

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 1

گشایش نمایشگاه تولیدات فرش و صنایع دستی مددجویان 21 خرداد 98 1

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.