دکمه موبایل منو

جمع آوری زکات فطره مومنین 1398/03/15

با استقرار صنادیق کمیته امداد خمینی(ره) در محل برپایی نماز عید سعید فطر، زکات فطره مومنین روزه دار جمع آوری شده و بین نیازمندان توزیع شد.
عکاس: طاهر خیری
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 11

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 11

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 1

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 1

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 12

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 12

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 9

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 9

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 8

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 8

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 7

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 7

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 6

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 6

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 5

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 5

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 4

جمع آوری زکات فطره مومنین 15 خرداد 98 4

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.