دکمه موبایل منو

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98

امدادگران استان آذربایجان شرقی دوشادوش مردم در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کردند. همچنین پایگاه های فرهنگی در مسیرهای راهپیمایی دایر بود.
عکاس: طاهر خیری
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 8

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 8

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 12

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 12

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 10

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 10

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 9

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 9

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 6

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 6

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 5

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 5

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 4

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 4

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 3

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 3

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 2

حضور امدادگران استان در راهپیمایی روز قدس 10 خرداد 98 2

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.