دکمه موبایل منو

برپایی پایگاه های فرهنگی جشن نیمه شعبان

پایگاه های فرهنگی کمیته امداد استان آذربایجان برای جشن نیمه شعبان در سطح شهر تبریز برپا شده بود.
عکاس: احسان صدرمحمدی
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 9

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 9

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 8

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 8

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 7

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 7

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 6

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 6

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 5

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 5

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 4

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 4

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 3

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 3

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 2

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 2

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 1

برپایی پایگاه های فرهنگی برای جشن نیمه شعبان 1

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.