دکمه موبایل منو

برگزاری جشن نیکوکاری در تبریز 17 اسفند 97

همزمان با سراسر کشور جشن نیکوکاری در تبریز و سطح استان با شعار عیدی برای همه در روزهای 15، 16 و 17 اسفند ماه برگزار شد.
عکاس: طاهر خیری
جشن نیکوکاری 10

جشن نیکوکاری 10

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 9

جشن نیکوکاری 9

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 8

جشن نیکوکاری 8

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 7

جشن نیکوکاری 7

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 6

جشن نیکوکاری 6

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 5

جشن نیکوکاری 5

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 4

جشن نیکوکاری 4

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 3

جشن نیکوکاری 3

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 2

جشن نیکوکاری 2

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
جشن نیکوکاری 1

جشن نیکوکاری 1

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.