دکمه موبایل منو

مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب‌بافان 97/10/16

فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز با دریافت تسهیلات اشتغال این نهاد و راه اندازی کارگاه تولیدی جوراب ضمن خودکفایی برای 5 نفر کارآفرینی کرد
عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  3

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 3

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  8

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 8

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  7

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 7

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  6

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 6

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  5

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 5

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  1

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 1

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  4

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 4

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  2

97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان 2

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.