دکمه موبایل منو

مدیران استان

محمد کلامی

محمد کلامی

مدیر کل
  • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
غلامعلی ملامهدی

غلامعلی ملامهدی

قائم مقام
  • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
خالد سیار

خالد سیار

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 041-۳۴۷۸۱۱۲۵
شبستری

امیر شبان شبستری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 041-۳۴۷۶۸۸۰۸
پور مناف

غلامحسین پورمناف

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 041-۳۴۷۶۷۱۰۱
حامد نیک نیاز

حامد نیک نیاز

معاون اداری و مالی
  • 041-۳۴۷۶۷۱۰۱
یوسف زمانی

یوسف زمانی

معاون فرهنگی
  • 041-۳۴۷۶۸۸۰۸