دکمه موبایل منو

هیئت عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته عزاداری امدادگران به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی عزاداران حسینی کمیته امداد استان گلستان- 1398/06/17

دسته روی امدادگران عزادارحسینی به همت هیئت قمربنی هاشم (ع) کمیته امداد استان گلستان به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) در سایت اداری استان گلستان برگزار شد.
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.