دکمه موبایل منو

یک تیر و دونشان مددجوی کارآفرین آرادانی با تولید گردسوزهای سنتی-98/6/16

مددجوی کارآفرین شهرستان آرادان با دریافت تسهیلات اشتغال زایی و تولید گردسوزهای سنتی با یک تیر دونشان را هدفگذاری کرده و علاوه بر استقلال مالی و کسب درآمد میراث کهن ایران را احیا کرده است.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 8

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 8

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 9

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 9

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 7

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 7

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 6

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 6

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 5

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 5

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 4

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 4

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 3

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 3

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 2

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 2

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 1

تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 1

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.