دکمه موبایل منو

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان درشبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14

محسن مسعودیان راد با هدف تشریح برنامه های کمیته امداد در قالب دو طرح احسان حسینی و نذرواه حسینی در شبکه اطلاع رسانی مرآت حضور یافت.
عکاس: روابط عمومی
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 5

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 5

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 8

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 8

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 7

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 7

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 4

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 4

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 3

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 3

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 2

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 2

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 1

حضور مدیر کل کمیته امداد در شبکه اطلاع رسانی مرآت-98/6/14 1

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.